Obiekt stawowy

Dysponujemy nowoczesnym obiektem stawowym. Nasz obiekt stawowy prowadzi produkcję ryb konsumpcyjnych – głównie karpiowatych i innych cenionych gatunków ryb słodkowodnych. W sprzedaży posiadamy również materiał zarybieniowy. Dzięki sąsiedztwu lasu, odpowiedniemu utrzymaniu akwenów i zapewnieniu korzystnych warunków bytowania, stwarzamy ekosystem sprzyjający nie tylko hodowli ryb, ale i innych gatunków roślin i zwierząt. Zapewniamy również optymalne warunki dla rozwoju gospodarki rybackiej. Poprzez naszą działalność wspieramy zasobooszczędne, innowacyjne, konkurencyjne i zrównoważone środowiskowo rybołówstwo.

Nasz obiekt stawowy przyczynia się również do promowania, zachowania i upowszechniania rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez: przyczynienie się do powstania trwałych korzyści gospodarczych, realizowania działalności zgodnie z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych, zapewnienie gospodarczej trwałości i brak negatywnego wpływu na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

 

staw

 

Hodowla i sprzedaż ryb karpiowatych

Zajmujemy się hodowlą i sprzedażą ryb karpiowatych. W naszym obiekcie stawowym hodujemy m.in.: karpie, karasie, amury, płocie i inne gatunki ryb. Hodowlę karpia prowadzimy w cyklu trzyletnim. Nasze karpie pochodzące z własnego materiału rozrodczego są cyklicznie odławiane i wpuszczane do innych stawów. Ryby znajdują się pod stałym nadzorem weterynaryjnym i są odpowiednio dokarmiane. W trosce o zapewnienie właściwej diety, nasze karpie karmione są wyłącznie naturalnym zbożem – przeważnie ziarnem pszenicy lub pszenżyta. Pozostałe mikro i makroelementy ryby zdobywają w naturalnym środowisku, dzięki czemu hodowane są one w ekologicznych warunkach. Hodowla karpia w naszym obiekcie stawowym ma również korzystny wpływ na lokalny ekosystem.