Tereny inwestycyjne

Prowadzimy sprzedaż terenów inwestycyjnych. W swojej ofercie posiadamy m.in.: grunty rolne, grunty leśne, pola i oraz działki budowlane, rekreacyjne, siedliskowe i przemysłowe. Nasze malowniczo położone tereny inwestycyjne usytuowane są w gminie Gietrzwałd, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.

Prężnie rozwijający się region, w którym położone są nasze tereny inwestycyjne znany jest przede wszystkim z rolnictwa, produkcji, usług i turystyki. Korzystne warunki przyrodnicze i glebowe dla rozwoju rolnictwa sprzyjają produkcji roślinnej – w szczególności uprawie zbóż i hodowli zwierząt m.in. drobiu. W gminie rozwinięty jest także przemysł drzewny, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, przetwórstwo przemysłowe i przemysł spożywczy.

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe w regionie, intensywnie rozwija się w nim również agroturystyka. Tereny inwestycyjne, takie jak działki budowlane i rekreacyjne mogą posłużyć również budowie obiektów agroturystycznych, pensjonatów i hoteli. Wsparciem dla turystyki regionu może być również budowa terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych.


Wśród oferowanych przez nas terenów inwestycyjnych znajdziecie Państwo:

  • grunty rolne – wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym: sadowniczej, ogrodniczej i rybnej,
  • grunty leśne – obszary zalesione lub zrekultywowane na potrzeby gospodarki leśnej,
  • działki budowlane – tereny wytyczone pod zabudowę jedno- i wielorodzinną, obiekty mieszkaniowe, handlowe i użyteczności publicznej,
  • działki rekreacyjne - obszary przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy,
  • działki siedliskowe – przeznaczone pod zabudowę budynków gospodarczych,
  • działki przemysłowe - przeznaczone do budowy wszelkiego rodzaju budynków przemysłowych, najczęściej wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 

zielona trawa